TRANSMISJA MSZY ŚW. POGRZEBOWEJ ŚP. Zdzisławy Stefańskiej

Po zakończeniu transmisji w kościele prosimy widzów o przejście do okna poniżej, gdzie rozpocznie się relacja z obrzędów złożenia ciała Zmarłej do grobu.

After the broadcast in the church, we ask viewers to go to the window below,
where theQ report on the rituals of placing the body of the deceased in the grave will begin.

Nach der Sendung in der Kirche bitten wir die Zuschauer, zum Fenster unten zu gehen. Hier beginnt der Bericht über die Rituale, den Körper des Verstorbenen ins Grab zu legen.